به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، علی رئوفی در جلسه کارگروه تخصصی پژوهش، فناوری و نوآوری استان هرمزگان که با هدف بررسی آخرین وضعیت سازماندهی طرح های پژوهشی دستگاه هایی اجرایی استان تشکیل شد، بیان داشت: دستگاه های اجرایی استان طرح های پژوهشی خود را  در سال 95 با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری متناسب با شعار سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل » برنامه ریزی کنند.

وی ادامه داد: دستگاههای اجرایی استان به سمت انجام طرح های پژوهشی که جنبه کاربردی برای استان به ویژه در حوزه اقتصاد مقاومتی  دارد حرکت کنند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری هرمزگان خاطر نشان کرد: طرح های پژوهشی استان باید با رعایت اصول علمی تهیه شود و به کاهش مصرف گرایی در جامعه کمک کند.

رئوفی تصریح کرد: دستگاههای اجرایی استان همچنین با انجام طرح های پژوهشی  کاربردی به کاهش وابستگی کشور به خارج کمک کنند.

رئیس کار گروه تخصصی پژوهش، فناوری و نوآوری استان هرمزگان اظهار داشت: برای بررسی دقیق تر طرح های پژوهشی دستگاه های اجرایی استان بانک اطلاعات داوران طرح های پژوهشی استان تشکیل می شود.

رئوفی اضافه کرد: دانشگاههای استان برای تشکیل بانک اطلاعاتی داوران طرح های پژوهشی  لیست  استاد یاران و دانشیاران خود را به دبیرخانه کارگروه مستقر در دانشگاه هرمزگان اعلام کنند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری هرمزگان بیان داشت: برای بررسی تخصصی  تر طرح های پژوهشی دستگاه های اجرایی در حوزه های مختلف  نظیر علوم انسانی ، کشاورزی ، علوم پزشکی ، علوم فنون دریایی ، فنی مهندسی  و علوم پایه کمیته های تخصصی مرتبط با این حوزه ها در دبیرخانه کارگروه تشکیل می شود تا طرح های پژوهشی ارسالی دستگاههای اجرایی  به صورت تخصصی و علمی بررسی شود.

در اولین جلسه کارگروه تخصصی پژوهش، فناوری و نوآوری استان  در سال جدید فرایند ساماندهی  انجام طرح های پژوهشی استان مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

همچنین در این کارگروه تخصصی وضعیت تایید یا رد  35 طرح پژوهشی ارائه شده دستگاه های اجرایی استان به دبیر خانه کارگروه در سال 94 مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.