به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، جاسم جادری در نشست ستاد راهبری شهرک های کشاورزی استان هرمزگان با اشاره به ظرفیت ها و امکانات بخش کشاورزی در هرمزگان، عنوان کرد: این امکانات می تواند در اختیار شرکت شهرک های کشاورزی قرار گیرد تا در زمینه کشت گلخانه ای و دیگر بخش ها کار کنند.

وی ادامه داد: تفاهم نامه همکاری میان استانداری هرمزگان و شرکت شهرک های کشاورزی امضا شده و هرمزگان مزیت های بسیاری از جمله قرار گرفتن در کنار خلیج فارس و دریای عمان دارد که می توانیم محصولات کشاورزی را با قیمت مناسب تولید و صادر کنیم تا شاهد افزایش ارزش افزوده و بهره وری در این بخش باشیم.

استاندار هرمزگان تصریح کرد: زمین های مناسب برای کشاورزی در هرمزگان وجود دارد و در شرق هرمزگان نیز سد جگین را داریم که آب مناسبی نیز در آن ذخیره شده و می توان در آن منطقه کشت گلخانه ای را با استفاده از آب از سد جگین در قالب شهرک های کشاورزی توسعه داد.

جادری با بیان اینکه بخش کشاورزی می تواند در شرق هرمزگان ارزش افزوده ایجاد کند، اظهار داشت: با توجه به طرح توسعه سواحل مکران با ایجاد شهرک های کشاورزی و صادرات آن از طریق دریای عمان می توان اشتغال و درآمدزایی مناسبی را از طریق کشاورزی ایجاد کرد.

وی خاطرنشان کرد: در زمینه شیلات و دامپروی نیز هرمزگان ظرفیت های خوبی دارد که می توان روی آن کار کرد.

استاندار هرمزگان اضافه کرد: کارگروهی تخصصی برای انجام کارشناسی و مطالعات اجرای طرح های کشت گلخانه ای در قالب شهرک های کشاورزی در شرق هرمزگان باید تشکیل و نتیجه مطالعات را به این ستاد اعلام کند.