به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، مرتضی محمودزاده درهمایش کاهش آسیب های اجتماعی که در شهرستان میناب برگزارشد، افزود: 30درصد جمعیت استان هرمزگان در مناطق حاشیه شهرها زندگی می کنند که این مناطق محلی برای رشد و تسریع آسیب های اجتماعی است.

وی پنج موضوع حاشیه نشینی ، اعتیاد ، طلاق، مفاسد اخلاقی و کانون های بحران زا را از جمله عوامل و آسیب های جدی اجتماعی در هرمزگان برشمرد که نیاز است چاره اندیشی و اقدام وعمل لازم برای رفع این آسیب ها انجام شود.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری هرمزگان عنوان کرد: متاسفانه 30 درصد قاچاق مواد مخدر در استان  از طریق سواحل و دریا صورت می پذیرد که روش مبارزه از طریق سواحل باید بیشتر مد نظر قرار گیرد.

وی با بیان اینکه شهرستان میناب از 40 کیلومتر نوار ساحلی برخوردار است، تصریح کرد: متاسفانه با این ظرفیت ها این شهرستان با نرخ بیکاری حدود 17 درصد مواجه است که لازم است از طریق ورود بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت های انسانی بومی وماندگار در شهرستان میناب سرمایه گذاری صورت گیرد.

محمود زاده با اشاره به رشد آسیب هایی همچون افزایش بیماری های رفتاری در شهرستان میناب، اظهار داشت: می توانیم با استفاده از ظرفیت نخبگان ، فرهنگیان و دانشجویان مسائل و آسیب های اجتماعی را رصد و پایش کنیم.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری هرمزگان خاطرنشان کرد: نظر به تأکیدات مقام معظم رهبری نسبت به رصد آسیب های اجتماعی در کشور و مراکز استان ها و لزوم چاره اندیشی و اولویت بندی آسیب ها توسط مرکز امور اجتماعی  کشور با توجه به شعار سال اقتصاد مقاومتی ، اقدام و عمل مقرر شده دفاتر امور اجتماعی در استان ها نسبت به تشکیل اتاق فکر آسیب های اجتماعی اقدامات لازم را جهت کاهش و رفع آسیب های اجتماعی با برش استانی انجام دهند که امروز شاهدبرگزاری اولین همایش با همکاری اتاق فکر استان هستیم.

در ادامه این همایش مرادی معاون فرهنگی دانشگاه هرمزگان با تاکید بر اینکه استان هرمزگان دچار آسیب های اجتماعی جدی است، خواستار روشنگری اجتماعی به منظور جلب مشارکت مردم در حل آسیب ها شد.

وی با بیان اینکه از موضوع سرمایه اجتماعی غافل شده ایم گفت: در کنار توسعه فیزیکی لازم است شاخص های اجتماعی توسعه هم ارتقا یابد و درکنار سرمایه محیطی، مادی و انسانی، به سرمایه اجتماعی هم توجه شود.

معاون فرهنگی دانشگاه هرمزگان مشارکت را یکی از مولفه های توسعه برشمرد و بیان داشت: شوراها و نهادهای آموزشی در حفظ وفاق و انسجام اجتماعی در جامعه موثر هستند و در صورت شکل گیری پیوندهای صحیح بین بخش های مختلف جامعه می تواند مولد انسان کیفی باشد و ضمن اینکه زمینه ارتباط اصحاب فکر با جامعه را فراهم کرد.

موسی جاودان مدیر اتاق فکر استان هرمزگان نیز در ادامه این همایش عنوان کرد: مهمترین عامل خودکشی این است که راه حل مقابله به افراد آموزش داده نشده است.

وی گفت: اضطراب مزمن به افسردگی و افسردگی به خودکشی منجر می شود و لازم است موضوع آموزش مهارت های زندگی به افراد و درمان اضطراب جدی گرفته شود.

سماوی عضو هیات علمی دانشگاه هرمزگان نیز در این همایش در خصوص عوامل فردی گرایش به موادمخدر نگرش افراد، پیامدهای شخصی، عقاید و باورهای افراد در مورد هنجارهای اجتماعی و خودکارآمدی افراد را از عوامل موثر ذکر کرد.

وی تقویت مهارتهای تحصیلی وشغلی افراد، آموزش خانواده ها، اجرای برنامه های اجتماعی و اقتصادی جهت ارتقاء رشد و ثبات یک ناحیه، و تقویت برداشتهای افراد از نظم و کنترل اجتماعی مطلوب را از جمله راهکارهای پیشگیری مرتبط با عوامل محیطی عنوان کرد.