به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، سید رضا امیری زاده گفت: این میزان برداشت ۷ درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال است.

وی رعایت اصول فنی، شرایط آب و هوایی مناسب و رعایت اصول فنی را از عوامل افزایش این محصول عنوان کرد.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان افزود: شهرستان های بندرعباس، بستک و حاجی آباد از مناطق مهم کشت طالبی در هرمزگان است.

وی با بیان اینکه محصولات برداشت شده علاوه بر مصرف داخل استان به تهران و فارس ارسال می شود، گفت: برداشت طالبی از اوایل اردیبهشت آغاز شد و تا پایان خرداد ادامه دارد.

امیری زاده در پایان خاطرنشان کرد: یک هزار و ۴۰۰ هکتار از زمین های کشاورزی هرمزگان زیر کشت طالبی است