به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، سیدمجتبی موسوی مدیر بسیج سازندگی میناب گفت: تعداد ۱۲۰ واحد مسکونی نیازمندان در دستور کار قرار گرفته که از زمان اجرای ۲ هفته این طرح تعداد ۳۸ واحد از این تعداد بر اساس اولویت به پیشرفت ۱۵ درصدی خود رسیده که به همراه فرماندهی محترم سپاه میناب و مهندسی ناحیه از این طرح ها بازدید و میزان پیشرفت کار از نزدیک مشاهده گردید.

مدیر بسیج سازندگی میناب با اشاره به فعالیت‌های مثبت بسیج سازندگی گفت: بسیج سازندگی سپاه نهادی مقدس و بسیار مهم در نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده که با توجه به شرایط اقتصادی جامعه باید همراه و همگام مردم به دولت در اجرای طرح‌ها کمک کند.

وی عنوان کرد: از این تعداد ۳۸ واحد مسکونی که پیشرفت قابل توجهی نیز داشته اند تعداد ۱۰ واحد در بخش توکهور-هشتبندی، ۱۸ واحد در بخش بندذرک و ۱۰ واحد نیز در بخش مرکزی میناب قرار دارد.

موسوی بیان کرد: برخی از نقاط شهرستان هنوز مردم در محرومیت به سر می‌برند که دستگاه‌های حمایتی به تنهایی نمی‌توانند اقدامی انجام دهند بلکه باید خیران و بسیج سازندگی نیز حضور داشته باشند.

وی افزود: واژه بسیج سازندگی همان اقتصاد مقاومتی بوده که می‌توان در فراهم کردن انواع زیر ساخت‌ها و کمک به ساخت راه، مدرسه، بیمارستان و پروژه‌های مود نیاز جامعه حضور داشته باشیم.

مدیر بسیج سازندگی میناب خاطر نشان کرد: بسیج در عرصه سازندگی نیز بسیار تاثیرگذار بوده و امروز که دشمن تلاش دارد تا ملت ما را از لحاظ اقتصادی در تنگنا قرار دهد با خدمات بسیار مثبت و سازنده خود به ویژه در نقاط محروم برای ایجاد عدالت اجتماعی تلاش می‌‌کند.