به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، در دیدار مدیران کمیته امداد و بانک ملی هرمزگان ، علی الهیاری مدیر کل کمیته امداد استان از مشارکت 98 درصد بانک ملی جهت پرداخت تسهیلات اشتغالزایی به مددجویان کمیته امداد تشکر کرد و افزود : رویکرد کمیته امداد توانمند سازی خانواده های تحت پوشش است که با کمک بانک های عامل این طرح ها ایجاد میگردند.

الهیاری خاطر نشان کرد بیشترین اعتبار اشتغالزایی این نهاد در بانک ملی پرداخت نمود و اکثر مشاغل ایجاد شده خانگی و ماندگار هستند.

عبدالله آبسواران مدیر عامل بانک ملی نیز همراهی با کمیته امداد را یکی از اقدامات ارزشمند تلقی کرد و افزود : همت و تلاش کارشناسان اشتغال این نهاد باعث شده کارکنان بانک هم با انگیزه و توجه بیشتری پرونده های مددجویان را رسیدگی و اقدام نمایند.

گفتنی است بانک ملی 91 هزار میلیارد ریال اعتبار اشتغالزایی را پرداخت نموده است.