به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان ؛ محمد اکرامی گفت : بخشدار جغین و معاونین تعاون روستایی و مسئول اکرام ایتام این نهاد از خانواده ها یتیم در جغین دیدار کردند و مشکلات اساسی این خانواده ها را بررسی و درحال رفع آن هستند.

وی افزود : در این دیدار به هر خانواده یک سبد غذایی شامل : برنج ، روغن ، ماکارونی ، حبوبات به ارزش یک میلیون ریال و به یک خانواده فاقد یخچال یک دستگاه یخچال اهدا شد.

گفقتی دیدار مسئولین رودان از خانواده های ایتام تا پایان ماه رمضان ادامه دارد.