به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، آیین تشیع پیکر  شهدای محیط بان استان هرمزگان در روز دوشنبه  مورخ 95/4/7راس ساعت 8/30صبح ازمحل گلزار شهدای شهرستان بندرعباس با حضور معاون رئیس جمهور وریاست سازمان حفاظت محیط زیست دکتر ابتکار، استاندار هرمزگان ، مقامات استانی ، روسای دستگاههای اجرایی ، سمن های زیست محیطی استان وسایر علاقمندان به طبیعت برگزار میگردد. 

گفتنی است : بعد از اتمام مراسم پیگر شهید پرویز هرمزی به جزیره هرمز در قطعه شهداو شهید محمد دهقانی به شهرستان حاجی آباد روستای سیاهک در قطعه شهدا منتقل میگردد.