به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، مدیر کل راه آهن هرمزگان عملکرد سه ماهه اول سال ۹۵ این اداره کل را با روند رو به رشد بشرح ذیل اعلام نمود: ایشان اعلام نمودند عملکرد اداره کل راه آهن هرمزگان در سه ماهه اول سال ۹۵ در زمینه تخلیه و بارگیری از لحاظ تعداد واگن و تناژ به ترتیب از ۵۳ هزار و ۲۲۰ دستگاه در سال ۹۴ به ۶۹ هزار و ۲۲۹ دستگاه در سال جاری و تناژ آن نیز از ۳ میلیون و ۳۷۸ هزار و ۱۱۷ تن به ۴ میلیون و ۲۸۶ هزار و ۳۰۳ تن افزایش یافته که به ترتیب در زمینه واگن ۳۰ درصد و در زمینه تناژ ۲۷ درصد رشد را نشان می دهد. همچنین پورفخری اظهار داشتند در زمینه حمل بار از بندر شهید رجایی و تخلیه محمولات در بندر مذکور نیز در تعداد واگن از ۲۳ هزار و ۱۷۹ دستگاه در سه ماهه سال ۹۴ به ۲۷ هزار و ۱۵۱ دستگاه در سال ۹۵ و از لحاظ تناژ نیز از یک میلیون و ۳۸۳ هزار و ۶۳۵ تن به یک میلیون و ۴۸۵ هزار و ۴۵۶ تن در سال ۹۵ افزایش یافته که رشد ۱۷ درصدی در تعداد واگن و ۷ درصدی در میزان حمل را نشان می دهد.

در همین مدت نیز در زمینه تخلیه و بارگیری کانتینری این اداره کل با رشد ۴۹ درصدی روبرو بودن که ناشی از افزایش تعداد ۱۵ هزار و ۵۴۶ TEU در سال ۹۴ به ۲۳ هزار و ۸۷ teu در سال ۹۵ می باشد.