به گزارش خبر گزاری برنا در هرمزگان، این جلسه با حضور رئیس حفاظت آب بندرعباس ،رئیس سازمان جهادکشاورزی ،کشاورزان و بهره برداران دشت رضوان به منظور ایجاد هماهنگی در برداشت از منابع آبی و بررسی مشکلات ، در مسجد صاحب الزمان رضوان برگزار شد.

در این جلسه آقای مهندس مالک بهرام پور، ضمن تقدیر از حضور کشاورزان و بهره برداران در این نشست، گفت: با توجه به شرایط کم آبی چندسال اخیر که دشت رضوان را نیز دچار مشکلات و تهدیدات زیادی کرده، ضرورت دارد تا هماهنگی بین بهره برداران و ادارات منابع آب بیشتر شود.

وی افزود: از شوراها و دهیاری های و کشاورزان و بهره برداران محترم خواهشمندم تا در زمینه بهره برداری مجاز و استفاده بهینه از منابع آب، و همچنین جلوگیری از تصرفات و ساخت و سازهای غیر مجاز، اداره منابع آب شهرستان را حمایت و یاری دهند و برنامه های پیش بینی شده در این زمینه را به اطلاع مردم برسانند.

در پایان نیز حاضرین درخصوص تغییر الگوی کشت و جلوگیری از اضافه برداشت و نصب کنتور به بحث و تبادل نظر نشستند.