به گزارش خبر گزاری برنا در هرمزگان؛ ماشالله آدرنگ افزود: داوطلبان گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم انسانی در صبح روز پنج شنبه 24تیرماه و گروه آزمایشی هنر عصر روز پنج شنبه 24تیرماه، آزمون گروه آزمایشی علوم تجربی صبح روز جمعه مورخ 25تیرماه و گروه آزمایشی زبان های خارجی عصر روز جمعه 25تیرماه در آزمون شرکت خواهند نمود.

وی ادامه داد: در مجموع 18هزار و961 نفر داوطلب شرکت کننده در کنکور سراسری امسال هستند که از این تعداد 9744 نفر درگروه تجربی 1077 نفر در گروه هنر 2842 نفر در گروه ریاضی 3424 نفر در گروه انسانی و 1874 نفر در گروه زبان های خارجی به مدت 2 روز به رقابت خواهند پرداخت. شایان ذکر است مسئولیت برگزاری 13هزار و 829 نفر داوطلب را آموزش وپرورش و 5132 نفر را دانشگاه هرمزگان به عهده دارند.

وی بابیان اینکه ازمجموع کل شرکت کنندگان 65 درصد زن و 35 درصد مرد هستند،خاطرنشان کرد: کارت شرکت در آزمون داوطلبان گروههای آزمایشی مختلف از روز یکشنبه بیستم تیرماه از طریق سایت اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org  قابل دریافت خواهد بود.