به گزارش خبر گزاری برنا در هرمزگان؛ محمد قویدل افزود: طرح تعالی یکی از طرح‌های مصوب وزارت آموزش و پرورش است و همه ساله در ناحیه یک بندرعباس اجرا می‌شود و به تعداد مدارس مجری این طرح افزوده می‌شود و باید در نظر گرفت که این طرح تنها مختص دوره‌ی ابتدائی نیست بلکه در دیگر دوره‌ها هم به شکل‌های مختلف اجرایی می‌شود.

وی مدرسه را یک سیستم عنوان کرد که با نگاه تک‌محوری، سیستم دچار اختلال و خروجی کار منفی می‌شود، ادامه داد: با تجزیه‌وتحلیل و بررسی نقاط قوت و ضعف می‌توان ناکامی‌ها و تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد.

قویدل با تأکید بر فرایند مستندسازی طرح تعالی در مدارس تصریح کرد: استفاده از تجارب مفید مدیران در اجرای طرح تعالی بسیار در پیشبرد اهداف حائز اهمیت است و ما باید از ظرفیت‌هایی که در استان و علل الخصوص در این ناحیه‌ی آموزشی وجود دارد به بهترین نحو بهره برد و با استفاده از نظرات و تجارب مدیران موفق به سوی موفقیت در اهداف خود پیش روی کنیم.

این مقام مسئول اظهار داشت: ارتقای کیفیت آموزشی یکی از سیاست‌ها و اهداف جدی است و مهم‌ترین واصلی‌ترین حوزه‌ی آموزشی هم مدارس ابتدائی می‌باشد و باید این مسئله را در نظر گرفت که دانش آموزان مقطع ابتدائی زیربنای توسعه و پیشرفت هر کشور هستند و باید تلاش شود این دانش آموزان از لحاظ مسائل پرورشی و آموزشی رشد بیشتری داشته باشند.