به گزارش به گزارش خبر گزاری برنا در هرمزگان، سامانه آنلاین پایش گازهای خروجی بر روی پنج دودکش پالایشگاه بندرعباس در حال نصب و راه اندازی است.

رئیس ایمنی بهداشت و محیط زیست شرکت پالایش نفت بندرعباس گفت: این طرح با هدف ژایش مستمر ، کنترل و کاهش آلاینده های زیست محیطی و حفظ آن در محدوده مجاز در حال آماده سازی است.

مهندس خاورسنگری با اشاره به اینکه پالایشگاه بندرعباس در نصب این سامانه در بین پالایشگاهها، جزء پالایشگاههای پیشرو کشور است افزود: این طرح هم اکنون 5/95 درصد پیشرفت دارد.

وی گفت: تجهیزات پایش آلاینده های زیست محیطی که در پالایشگاه بندرعباس در حال نصب است در مقایسه دستگاههای اندازیه گیری آلودگی از دقت و حساسیت بالاتری برخوردار است و پارامترهایی مانند گازها، ذرات خروجی و دما را به طور آنلاین پایش می کند.

رئیس ایمنی بهداشت و محیط زیست شرکت پالایش نفت بندرعباس با بیان اینکه هم اکنون با مراقبت و اجرای طرح های زیست محیطی میزان انتشار آلاینده ها در پالایشگاه نفت بندرعباس کمتر از حد استاندارد است افزود: با اقدامات صورت گرفته میزان انتشار گازهای  و گازهای  و همچنین میزان انتشار گاز CO بسیار کمتر از  استانداردهای تعیین شده توسط سازمان محیط زیست است.

مهندس خاورسنگری اظهار داشت: نصب و راه اندازی ایستگاه سیار و ثابت سنجش آلایندها با قابلیت اندازه گیری 14 پارامتر از آلاینده های زیست محیطی و 6 پارامتر هواشناسی، کاهش ضایعات ، طرح تصفیه و بازیافت لجن های حوضچه تبخیر ، سامانه پایش آلودگی آب و خاک و توسعه فضای سبز از دیگر طرح های اجرا شده در پالایشگاه بندرعباس به منظور حفظ و صیانت از محیط زیست است.

دریافت گواهی عدم آلایندگی از سازمان محیط زیست ، کسب گواهی نامه تعهد سبز (سطح 1) در نهمین دوره جایزه مدیریت سبز ایران ، گواهینامه استاندارد زیست محیطی (ISO 14001) و دریافت جایزه جهانی سبز از انجمن مدیریت فرانسه در سومین دوره جایزه جهانی سبز در سال 2014 و همچنین اخذ گواهینامهHSE ROLE MODELING  از انجمن مدیریت سبز اروپا در سال 2015 از افتخارات شرکت پالایش نفت بندرعباس در حفاظت و صیانت از محیط زیست است.