به گزارش خبر گزاری برنا در هرمزگان ؛ در این نشست که با حضور مدیر جهاد کشاورزی بشاگرد و مدیر امور آب برگزار شد ، مسایل و چالش های کشاورزی شهرستان بررسی گردید .

مهندس احمدی مدیر جهاد کشاورزی در این نشست ضمن تشریح وضعیت کشاورزی منطقه اظهار داشتند :با توجه به اینکه در حال حاضر تامین آب حجم عمده ای از کشاورزان توسط چشمه ها میباشد لازمست با همکاری دو اداره ساماندهی مناسبی در این زمینه صورت گیرد .

در ادامه مهندس روح الله چرامین مدیر امور آب شهرستان ضمن اشاره به عدم استقرار امور آب در محل خواستار همکاری بیشتر جهاد کشاورزی در راستای ساماندهی و کنترل برداشت از منابع آب های زیرزمینی شد و افزود: به دلیل کمبود ذخایر آبهای زیر زمینی لازمست با نظارت بیشتر و روز افزون در جهت حفظ این سرمایه ملی قدم برداریم و در همین راستا از فرماندار شهرستان درخواست واگذرای زمین و ساختمان جهت استقرار اداره آب را نموده ایم.

در ادامه جلسه طرفین به بررسی وضعیت چند پرونده در دست اقدام پرداخته و در مورد همکاری بهتر به بحث و تبادل نظر پرداختند .