به گزارش خبر گزاری برنا در هرمزگان، مرتضی محمود زاده بیان داشت: همایش توانمند سازی سازمان های مردم نهاد استان هرمزگان با حضور دکتر مشکینی معاون سازمان های مردم نهاد وزارت کشور در روزهای 29 و 30 تیر ماه سال جاری در هتل هما بندرعباس برگزار می شود.

وی گفت: در این همایش دو روزه تعداد 200 نفر از مدیران سمن های فعال  و کارشناسان دفاتر امور اجتماعی و فرهنگی فرمانداری های سراسر استان حضور دارند.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری هرمزگان تصریح کرد: این دوره آموزشی با عنوان کارگاه تخصصی توانمندسازی سازمان های مردم نهاد برگزار می شود که راستای تقویت ، توانمندی ، تعامل و همکاری سمن ها و کارشناسان فرمانداری ها برگزار خواهد شد.

محمود زاده خاطرنشان کرد: توسعه کمی و کیفی سمن ها ، آموزش و توانمند سازی، تسهیل در روند صدور مجوزها از مهمترین برنامه های دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری هرمزگان در سال جاری است.