به گزارش خبر گزاری برنا در هرمزگان ،این وزنه بردار 15 ساله رودانی برای پوشیدن پیراهن تیم ملی در دسته 62 کیلوگرم تمرینات سخت و فشرده خود را زیرنظر کادر فنی دنبال می کند.

تیم ملی وزنه برداری نوجوانان ایران آبان ماه در مسابقات جهانی مالزی شرکت خواهد کرد.