به گزارش خبر گزاری برنا در هرمزگان ؛ نشست شورای حفاظت از منابع آب شهرستان جاسک با حضور فرماندار و معاون ایشان،معاونت حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای ،مدیر امور آب شهرستان و سایر اعضاء برگزار گردید.

در این نشست ابتدا روح اله چرامین دبیر جلسه با ارائه گزارشی از مصوبات جلسات گذشته،دستور کار جلسه جدید که مربوط به وضعیت آب کشاورزی دشت های جگین و جاسک بود را مطرح نمود.

در ادامه مهندس عیدانی معاونت حفاظت وبهره برداری آب منطقه ای ضمن تشکر از فرماندار شهرستان به جهت توجه ویژه به اهمیت موضوع آب، ضمن بیان وضعیت دشت های شهرستان اظهار داشتند: با توجه به وضعیت نامناسب آبهای زیرزمینی ،استفاده از آب های سطحی و به طور خاص سد مخزنی جگین جهت توسعه کشاورزی شهرستان ضرورت دارد و از محل تخصیص کشاورزی سد این امر امکان پذیر است.

وی در ادامه افزود : ساماندهی و بهبود منابع آب زیر زمینی استان در دستور کار آب منطقه ای قرار دارد.

در ادامه جلسه سایر اعضا و کشاورزان حاضر در جلسه به طرح چالش ها و مشکلات خود پرداختند.

در پایان جلسه آقای سالاری فرماندار شهرستان خواستار همکاری شرکت سهامی زراعی جگین در خصوص پرداخت مطالبات شرکت آب منطقه ای جهت بهبود خدمت رسانی به دشت های مذکور گردید.