به گزارش خبر گزاری برنا در هرمزگان؛ عباس قاسمی با بیان اینکه طرح یاوران ولایت جهت تصدی فرمانده هان واحد اجرا می‌شود، افزود: این طرح در جهت تربیت کادر انقلابی، مؤمن، بصیر، ولایت مدار و توانمند برای آینده نظام مقدس جمهوری اسلامی تهیه شده است.
وی ادامه داد: هدف از اجرای این طرح تقویت بنیه دینی و انقلابی دانش آموزان و ضرورت عمق بخشی فعالیت‌های بسیج دانش‌آموزی است که ترویج و توجه به اصل دانش‌آموز محوری و دانش‌آموز باوری در بسیج دانش‌آموزی، ارتقا سطح مدیریتی، اعتقادی و بصیرتی اعضا واحد مقاومت از دیگر اهداف آن است.