به گزارش خبر گزاری برنا در هرمزگان؛ جلسه ای با باغداران حقابه بر بخش بندزرک دشت میناب با حضور بخشدار بندزرک، رؤسای شورا های محلی ، نمایندگان باغداران ، مدیر امور آب میناب و مدیر عامل شرکت میناب رود در محل بخشداری بندزرک میناب تشکیل شد.

هدف از تشکیل این جلسه  بررسی مشکلات توزیع آب، مدیریت مصرف ، افزایش راندمان آبیاری و  کاهش هدر رفتن آب عنوان شد .

مهندس زارعی در این جلسه با تشریح نگرانی و بحران منابع  آب بر لزوم همکاری و همدلی  و مشارکت جدی باغداران در مصرف بهینه آب  و کاهش  هدر رفتن آب تاکید کرد.

در پایان باغداران ضمن عنوان مسائل و مشکلات خود با اعضای جلسه به بحث وتبادل نظر پرداختند.