به گزارش خبر گزاری برنا در هرمزگان ؛ نشستی با حضور مدیرعامل آب منطقه ای هرمزگان، مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان ، مدیر روابط عمومی آب منطقه ای و مدیر بازرسی و شکایات آب منطقه ای و مجری طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیر زمینی استان بمنظور ایجاد هماهنگی لازم بین شرکت آب منطقه ای و اداره کل آموزش و پرورش در جهت اجرای مطلوب پروژه طرح ملی آگاهی رسانی دانش آموزی نجات آب (داناب) درارتباط با طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آ ب زیر زمینی استان هرمزگان در محل اداره کل آموزش و پرورش برگزار شد.

در این نشست ابتدا مهندس ملایی گزارشی پیرامون طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی و پروژه داناب ارائه نمودند و با توجه به جمعیت بالای دانش آموزی استان و اثر بخشی اطلاع رسانی خواستار همکاری و مشارکت جدی سازمان آموزش و پرورش در این طرح درسال 95 شدند.

 در ادامه آقای هاشمی پور مدیرکل آموزش و پرورش نیز بر تمایل سازمان جهت مشارکت در طرح و انجام مطلوب پروژه تأکید نمودند.

 در پایان مقرر شد طرفین اقدامات لازم را جهت اجرای طرح به انجام برسانند.