به گزارش خبر گزاری برنا در هرمزگان، محمد قویدل در حاشیه این بازدید گفت : آینده شغلی و زندگی بسیاری از داوطلبان از انتخاب رشته تحصیلی ، سرچشمه می گیرد ؛ بنابر این هرچه در زمینه رشته تحصیلی آینده خود مطالعه بیشتری انجام دهند ضریب اشتباهات آنان کمتر خواهد شد.

وی افزود : انتخاب تنها واژه ای است که در همه حال با توجه به سرنوشت ساز بودن آن از حساسیت بیشتری در بین افراد جامعه برخوردار بوده و انتخاب رشته تحصیلی از این قاعده مستثنی نیست و با انتخاب رشته صحیح ، مسیر زندگی خود را تعیین و سرنوشت خود را رقم می زند.

در ادامه مرادی کارشناس مسئول مشاوره آموزش و پرورش ناحیه یک بندرعباس گفت : برای انتخاب رشته عوامل بیرونی و درونی در تصمیم گیری داوطلبان نقش بسزایی دارد که می توان به نقش خانواده ، محیط آموزشی، افراد اثرگذار در زندگی فرد، گروه همسالان ، رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی، پیشرفت علوم و تکنولوژی، زمینه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و بازار کار، به عنوان عوامل بیرونی در انتخاب یک رشته اشاره کرد.

وی افزود : بحمدالله دو پایگاه مشاوره در دبیرستان نرجس تا 28 مرداد ماه سالجاری از 8 صبح تا 12 ظهر و عصر ها از ساعت 16 تا 22 فعال است که در رشته های گروه آزمایشی علوم تجربی ، ریاضی و انسانی برای کلیه دانش آموزان ناحیه یک و دانش آموزانی که به صورت آزاد ثبت نام نموده اند خدمات مشاوره ای ارائه می گردد .

وی افزود : هدف از ایجاد پایگاه مشاوره ، خدمات رسانی به دانش آموزان پایه چهارم متوسطه دوم که درکنکور شرکت نموده اند و نیاز به مشاوره در زمینه انتخاب رشته دارند می باشد و بحمد الله تاکنون بیش از 200 نفر مراجعه کننده داشته ایم و انتظار داریم تا 800 نفر شرکت کننده به این پایگاه ها مراجعه نمایند .