به گزارش خبر گزاری برنا در هرمزگان ؛حبیب ا... حاتمی گفت : طی این جلسه  مواد تفاهم نامه حفاظتی مشارکتی توسط کارشناسان منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان میناب به مرتعداران اعلام و در مورد سنجش  ظرفیت  مراتع و امکان توسعه و بهره برداری اصولی از این منابع خدادادی سخنانی ایراد گردید.

وی افزود: اکثر مرتعداران خرسندی خود را از این تفاهم نامه ابراز داشته و آن را مرجع سودمندی برای بهینه سازی مراتع دانستند.

مهندس حاتمی خاطر نشان کرد : در این نشست بسیاری از مرتعداران مشکلات پیش رو در اجرای مفاد این تفاهم نامه را کم آبی منطقه و مشکلات اقلیمی دانسته که محدودیت هایی را برای احداث کمربند حفاظتی ایجاد می کند، اما در عین حال برخی دیگر از مرتعداران بیان نمودند که با مدیریت صحیح هرزآب ها و انتخاب مناطق مجاور رودخانه می توان پوشش گیاهی مورد نظر را احیا و ایجاد کرد.

در پایان هر کدام از مجریان طرح های مرتع داری، تفاهم نامه را امضا و بر همکاری در اجرای آن تاکید نمودند