به گزارش خبر گزاری برنا در هرمزگان؛ دوازدهمین نشست مدیران منابع انسانی، آموزش و رفاه به میزبانی شرکت سهامی آب و برق خوزستان برگزار گردید.

در این نشست از مدیران منابع انسانی، آموزش و رفاه برتر شرکت های آب منطقه ای با اهداء لوح و جوایز نفیس تقدیر به عمل آمد.

سرکار خانم عصمت جلالی مدیر منابع انسانی، آموزش و رفاه شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان بعنوان مدیر نمونه، از سوی شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران معرفی گردید.