به گزارش خبر گزاری برنا در هرمزگان، مدیرعامل این سازمان گفت: در راستای توسعه فضای سبز محلات شهر بندرعباس و با مشارکت اهالی خون گرم شهرک طلاییه فاز یک از 100 اصله نهال در این محله کاشته شد.

این مقام مسئول در ادامه با اشاره به نقش عموم شهروندان در حفظ و توسعه فضای سبز اظهار داشت: طرح توسعه مشارکتی فضای سبز با هدف جلب مشارکت مردمی در امر حفظ و توسعه فضای سبز طراحی و اجراء گردیده، به نحوی که در این طرح و بنا به درخواست اهالی عوامل این سازمان اقدام به کاشت نهال در محل نموده و آبیاری و نگهداری از نهال را به عهده اهالی آن محله واگذار می نمایند.

وی در ادامه تصریح نمود: کارشناسان این سازمان در مراحل و مقاطع مختلف زمانی نسبت به بازدید از وضعیت نهال های کشت شده در هر منطقه اقدام نموده و مشاوره مورد نیاز را به شهروندان محترم ارائه می دهند.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز نهال های کاشته شده را از نوع: مشعل جنگل، کاغذی، لور، گل ابریشم و... عنوان نمود.