به گزارش خبر گزاری برنا در هرمزگان، آقای امیرحسین خوشقدم از اعضای جوانان شهرستان بندرعباس در هفدهمین دوره جشنواره جوان خوارزمی رتبه اول استانی را کسب نمودند و از مدیرکل آموزش و پرورش استان تقدیرنامه دریافت نمودند

متن لوح بدین شرح است :

جناب آقای امیرحسین خوش قدم  در دین اسلام و تعالیم آسمانی آموزش و یادگیری از جایگاه ممتاز و منزلتی ویژه و بی بدیل برخوردار است.

برداشتن گام های اساسی در زمینه توسعه علمی و عملی آموزش و پرورش کشور مستلزم تلاش خستگی ناپذیر جوانانی چون حضرت عالی است. از اینکه در هفدهمین دوره جشنواره جوان خوارزمی رتبه اول استانی را کسب نموده اید.به مصداق حدیث شریف ((من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق)) به پاس این حرکت مطلوب و ارزشمند از جنابعالی تشکر نموده و این لوح تقدیر تقدیم محضر پرفیضتان می گردد.