به گزارش خبر گزاری برنا در هرمزگان، در متن این تقدیرنامه خطاب به دکتر جاسم جادری استاندار هرمزگان آمده است:

کارنامه عملکرد سه ساله استان هرمزگان حاکی از تلاش خالصانه، مومنانه، مدیریت جهادی و تدابیر حضرتعالی، همکاران و مدیران استان و شهرستان های تابعه در راستای توسعه، توازن و پیشرفت همه جانبه، محرومیت زدایی، استقرار عدالت، حقوق شهروندی و اقدام و عمل در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری (حفظ الله تعالی) و راهبرد اقتصاد مقاومتی در سطح استان هرمزگان است. لذا بدین وسیله از حضرتعالی و کلیه مسئولین ذی ربط و مردم حق طلب و عدالت جوی آن استان در زمینه عملکرد موفقیت آمیز و همچنین همکاری و پشتیبانی مقامات استانی از قرارگاه جنوب شرق این نیرو به عنوان ارشد نظامی آجا در استان های هرمزگان، سیستان و بلوچستان و کرمان قدردانی و تشکر به عمل می آید.