به گزارش خبر گزاری برنا در هرمزگان،در این دیدار مدیرکل شیلات هرمزگان ضمن بیان ظرفیت ها و توانمندی های شیلاتی استان هرمزگان و به ویژه شهرستان میناب گفت:بدون شک شهرستان میناب ظرفیت های شیلاتی لازم برای تبدیل شدن به قطب شیلاتی کشور و منطقه را دارد.

وی وجود نوارساحلی به طول 40کیلومتر , وجود  بنادر صیادیو مراکز تخلیه صید،وجودحدود سه هزارهکتار زمین مناسب برای احداث پرورش میگودر سواحل شهرستان (کرگان و بنذرک)،وجود دوسایت فعال پرورش میگوی تیاب شمالی و جنوبی و امکان ایجاد تاسیسات برای پرورش سایر آبزیان از جمله گیاهان دریایی و خیار دریایی تنها بخشی از ظرفیت های

شیلاتی این شهرستان است.

محبی از  امکان ایجاد صنایع جنبی شیلاتی برای بوجود آوردن ارزش افزوده در محصولات آبزی پروری و صیادی،امکان ایجاد واحدهای تولید خوراک آبزیان متناسب با فعالیت آبزی پروری منطقه، ایجاد و توسعه بازارچه های مرزی مشترک با کشورهای حاشیه خلیج فارس و تهیه و...را بخش دیگری از ظرفیت های شیلاتی شهرستان میناب خواند.

مدیر کل شیلات هرمزگان در ادامه با اشاره به حمایت های خوب دولت تدبیر و امید از فعال کردن و به چرخه اقتصادی رساندن ظرفیت های شیلاتی  کفت:امید است با بهره گیری از منویات مقام معظم رهبری وبه ویژه محور قراردادن  اقتصاد مقاومتی شاهد رشد بیش از پیش شیلاتی شهرستان میناب و استان هرمزگان باشیم.

در ادامه معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میناب با بیان اینکه حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی و همچنین توسعه بخوبی در مجموعه شیلات هرمزگان به چشم میخورد ، بر لزوم حمایت از جامعه صیادی به عنوان اقشاری زحمت کش در راستای بهبود شرایط آنان و همچنین ایجاد صید و صیادی پایدار تاکید کرد.

 ابوذر مهدی نخعی  با اشاره به اینکه میناب به عنوان دومین شهرستان پرجمعیت استان مطرح است کفت:این مهم به خوبی وظیفه ایجاد اشتغال در این شهرستان را برای مسئولین ایجاد میکند.

وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از مردم این شهرستان مشغول به فعالیت های شیلاتی و یا صنایع وابسته به آن هستند از شیلات و فعالیت های شیلات به عنوان یکی از مهمترین محورهای توسعه و اشتغال زایی در شهرستان میناب یاد کرد

نخعی حمایت از توسعه آبزی پروری و همچنین جذب سرمایه گذار و حمایت تمام قد در چارچوب قانون از سرمایه گذاران را لازمه این مهم خواند.

گفتنی است در ادامه این نشست مقرر شد نشستی مشترک در رابطه با سرعت بخشیدن به توسعه آبزی پروری و اخذ سریعتر مجوزهای لازم ، بین فرمانداری شهرستان میناب،اداره کل شیلات هرمزگان و اداره کل محیط زیست استان  برگزار شود