به گزارش خبر گزاری برنا در هرمزگان، محمد بدرقه در این ارتباط اظهار کرد: برابر ماده 100 قانون شهرداری‌ها، کلیه مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن قبل از هر گونه اقدام عمرانی و یا تفکیک اراضی باید از شهرداری محل پروانه اخذ کنند.

وی افزود: بر اساس قانون، شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی بدون پروانه یا مخالف مواد پروانه به وسیله مامورین خود اعم از آن که ساخت و ساز در زمین محصور و یا غیر محصور باشد، جلوگیری کند.

مدیر حقوقی شهرداری بندرعباس ادامه داد: در این راستا، شرکت خدماتی هتل نور واقع در چهارراه راه نخل ناخدا بندرعباس، اضافه بر مجوز صادره اقدام به احداث یک طبقه مازاد بر مجوز در طبقه فوقانی کرده بود که برابر قانون با آن رفتار شد.

بدرقه با اشاره به اینکه این بخش از ساختمان شرکت هتل نور خلاف اصول فنی و شهرسازی به مساحت 1752 متر مربع بوده است، ادامه داد: سابقه نامبرده به کمیسیون ماده 100 شهرداری‌ها ارجاء داده شد و برابر رای صادره کمیسیون بدوی و تجدید نظر ماده 100، رای به تخریب آن داده شد.

وی بیان کرد: پس از قطعی بودن رای صادره، اداره اجرائیات و نظارت شهرداری بندرعباس با کسب دستور مقام قضایی و با همراهی نماینده دادستان و کلانتری محل، نسبت به اجرای حکم صادره اقدام کرده است.

مدیر حقوقی شهرداری بندرعباس خاطرنشان کرد: تخریب اضافه بنای ملک مذکور در جهت جلوگیری از تخلفات ساختمانی و همچنین مبارزه با افرادی که بر خلاف مقررات اقدام به ساخت و ساز می‌کنند، صورت پذیرفته است.