به گزارش خبر گزاری برنا در هرمزگان؛ بنا بر اعلام فرمانداری شهرستان بندرعباس با توجه به افزایش سرعت وزش باد و شرایط نامناسب جوی ، مدارس شهرستان بندرعباس ، در مقاطع ابتدایی و متوسطه اول نوبت عصر امروز چهارشنبه سوم آذر ماه تعطیل است.

سایر مناطق استان نیز بنا بر اعلام نظر فرمانداری شهرستان خواهد بود.