​به گزارش خبر گزاری برنا در هرمزگان ، مهندس علیرضا مجرد ، هدف از اجرای طرح ایمن سازی مدارس حاشیه راهها را بهبود وضعیت ایمنی عبور و مرور دانش آموزان ، تأمین ایمنی گروههای آسیب پذیر و پیشگیری از وقوع تصادفات عنوان کرد و در این راستا گفت : بمنظور افزایش آگاهی و فرهنگ سازی در زمینه عبور و مرور دانش آموزان و کاهش تصادفات جاده ای و تلفات دانش آموزان ، تعداد60 مدرسه در حاشیه راههای استان در سال 95 ایمن سازی می شوند.

وی تصریح کرد : در شهرستان میناب 3 مدرسه شامل این طرح شد که در بخش ایمن سازی آموزشی برگزاری آزمون تعیین سطح آموزش های ترافیکی برای دانش آموزان ، توزیع پیک و لوازم التحریر حاوی پیامهای ایمنی ، بسته های آموزشی و فرهنگی در بین دانش آموزان و در بخش فیزیکی نیز اجرای عملیات ایمن سازی با نصب تجهیزات و علائم عمودی وافقی و خط کشی ها وآرام سازی ترافیک در نزدیکی مدارس به منظور ارتقای ایمنی عبور و مرور انجام شده است.