به گزارش خبر گزاری برنا در هرمزگان، دکتر حسین معصوم مشاور وزیر راه و شهرسازی در همایش روز شهرساز در بندرعباس افزود: در حال حاضر دچار سیکل معیوبی در شهرسازی هستیم که برای توسعه و رسیدن به شهر ایده آل باید آن را درمان کرد.

وی با تاکید بر اینکه بهانه تامین هزینه شهر را از تراکم فروشی و تغییر کاربری باید کنار گذاشت، افزود: آنچه از فروش شهر نصیب جامعه می شود هیچ است و آینده را فدای خواسته های امروز می کنیم.

مشاور وزیر راه و شهرسازی ادامه داد، از آنجا که بر مبنای مطالعه و نظریه پیش نمی رویم و این ناشی از سیاست های غلط است.

وی بابیان اینکه در دنیا ساحل باعث توسعه شهرهاست، گفت: به همین دلیل شهرهای ساحلی شکل گرفت تا توسعه شکل بگیرد اما این سوال مطرح است که آیا شهرهای ما هم اینگونه است. ما انتظار داریم که ساحل زمینه ساز توسعه واقعی شهرمان شود.

در این مراسم همچنین مقالاتی در زمینه سیما و منظر شهرهای ساحلی و شهرهای هوشمند ساحلی ارائه شد.

گفتنی است، در این مراسم همچنین از شهرداران نمونه و دست اندرکاران حوزه شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان تجلیل شد.