به گزارش خبر گزاری برنا در هرمزگان، محمد جواد حشمتی در همایش روز شهرساز در بندرعباس با بیان اینکه متاسفانه امروز شاهد تضییع حقوق آیندگان هستیم، گفت: ما اجاز نداریم با ضرورت هایی که امروز تشخیص می دهیم حقوق آیندگان را تضییع کنیم.

وی افزود: در جامعه ای که قانون مهجور باشد آن جامعه دچار آسیب های فراوانی خواهد شد و در این راه حق نداریم سرمایه ملی را برای بعضی از اهداف هزینه کنیم. برای توسعه باید طرح ها را با مطالعه اجرا کنیم.

معاون قضایی دادستان کل کشور همچنین با تاکید بر توجه به افکار عمومی گفت: افکار عمومی در همه جای دنیا موضوعیت دارد و برنامه ها و برنامه ها را با افکار عمومی تنظیم می کنند چار که اگر افکار عمومی مورد توجه قرار گیرد پیشرفت قابل توجهی خواهیم داشت.

وی به وجود برخی مشکلات در جزیره قشم و کیش اشاره کرد و گفت: متاسفانه در برخی مواقع شاهدیم افکار عمومی محلی از اعراب ندارد و همین امر باعث می شود تا بعضا دچار مشکلاتی شویم.

حشمتی به فقر شدید زمین در جزایر اشاره کرد و گفت: بدون شک این اتفاق در کیش و قشم شاهد خواهیم بود چرا که بخوبی از آن حفاظت نمی کنیم.

وی با بیان اینکه برخی فکر می کنند جزیره قشم و کیش تافته جدا بافته هستند گفت: این جزایر تکه هایی از کشور هستند و باید بهینه استفاده شود.

در این مراسم همچنین مقالاتی در زمینه سیما و منظر شهرهای ساحلی و شهرهای هوشمند ساحلی ارائه شد.

گفتنی است، در این مراسم همچنین از شهرداران نمونه و دست اندرکاران حوزه شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان تجلیل شد.