به گزارش خبر گزاری برنا در هرمزگان؛ موسی دادی زاده با اعلام این خبر افزود: هدف از تشکیل مدارس نمونه دولتی، تشویق‌ و ترغیب‌ دانش‌آموزان‌ مستعد به ویژه در مناطق محروم، برای رشد علمی‌ وتربیتی هر چه بیشتر‌ آنان است و  این مدارس جهت رشد و ارتقاء کیفیت علمی و تربیتی دانش آموزان برنامه های ویژه آموزشی دارند.

وی  با بیان اینکه در هرمزگان 53مدرسه نمونه دولتی فعالیت دارد، گفت :این همایش با هدف تبیین اساسنامه ، آئین نامه ها و دستور العمل های  مدارس نمونه دولتی برگزار شد .

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش هرمزگان  همچنین تاکید کرد: مدیران و عوامل اجرائی  این مدارس  باید در ارائه برنامه های ویژه آموزشی  و فوق برنامه اهتمام ویژه داشته باشند.