به گزارش خبر گزاری برنا در هرمزگان،​مهندس مجردمدیرکل اداره راهداری و حمل و نقل جادهای استان   از احراز رتبه اول این استان در کاهش تلفات ناشی از تصادفات جاده ای استان خبر داد و گفت: برابر اعلام آمار رسمی سازمان پزشکی قانونی کشور، استان هرمزگان با کاهش 8/20 درصدی تلفات ناشی از سوانح رانندگی در جاده های استان عنوان برترین استان کشور را در 7 ماهه  امسال کسب کرد که بی تردید برنامه‌ریزی هدفمند، مدیریت و نظارت صحیح و همت و تلاش مضاعف دست‌اندرکاران مرتبط با این بخش، این کاهش چشمگیر حوادث و سوانح رانندگی و تلفات ناشی از آن را در پی داشته است.

وی افزود:در وقوع تصادفات جاده‌ای سه عامل اصلی نقش بسزایی دارند که این عوامل انسان، خودرو و جاده است که سهم هر کدام در وقوع تصادف مشخص است هرچند که در تصادفات ده ها علل دیگر نقش آفرینی می کنند و سازمان ها و دستگاه ها در این تصادفات مقصر شناخته می شوند.

این مقام مسئول آموزش فرهنگ ترافیک را مهمترین اقدام دانست و گفت: آموزش و ارتقای فرهنگ رانندگی و ترافیک به عنوان یک اقدام فرابخشی بایددردستورکارقرارگیرد.

مهندس علیرضا مجرددرادامه افزود: با عنایت به اهمیت پیشگیری از وقوع تصادفات و ارائه راهکارهای کاهشی در تلفات ناشی از تصادفات وتاکید 10درصدکاهش سالانه تلفات ناشی از تصادفات جاده ای کشور براساس آمارهای اعلام شده از سوی پلیس راه استان طی 7 ماهه سال جاری  تعداد تصادفات 1300فقره اعلام گردیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از کاهش 6/18 درصدبرخوردار بوده است  . مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان تصریح نمود: از این میزان ، تلفات ناشی از تصادفات جاده ای فوق الذکر که از سوی سازمان پزشکی قانونی کشور طی 7 ماهه سال 95 اعلام گردیده ، تعداد متوفیان تصادفات در جاده های استان (برون شهری وروستایی) 168 نفر اعلام گردیده که نسبت مدت مشابه سال گذشته 20.8 درصد کاهش داشته است.

ایشان با اشاره به اینکه ازمجموع تلفات تصادفات استان درمدت ذکر شده  تعداد 125 نفردرمحورهای برونشهری جان خود را از دست داده اندکه نسبت به مدت مشابه سال قبل  3/31 درصدکاهش داشته است که استان هرمزگان در مقایسه با سایر استانها دررتبه بندی کشوری در رتبه اول قرار گرفته ودر محورهای روستایی 43 نفرجان خودرا ازدست داده اند که از 43.3 درصد افزایش داشته وکه استان هرمزگان در مقایسه با سایر استانها در رتبه بندی کشوری در رتبه بیست و هفتم قرار گرفته است.

درپایان این گزارش مهندس علیرضا مجرد گفت : تعداد 1796 نفر در محورهای برونشهری مصدومین تصادفات بوده اند که نسبت به مدت مشابه سال قبل 8/17 درصد افزایش برخوردار ودر مقایسه با سایر استانها در رتبه بندی کشوری در رتبه سی ام قرار گرفته است.که درمجموع تعداد تلفات تصادفات استان در 7 ماهه سال جاری ، با کاهش 8/20 درصدی تلفات یعنی کاهش  44 نفر در مقایسه با سایر استانها در رتبه بندی کشوری در رتبه اول  قرار گرفته است.

قابل بذکر است در 7 ماه سال 95 طی آمار اعلام شده تعداد تلفات تصادفات حوادث رانندگی محورهای برونشهری و روستایی در کشور( 6643 نفر) که نسبت به 7 ماهه سال 94 با کاهش 255 نفر (7/3 درصد کاهش) روبرو بوده است.