به گزارش خبر گزاری برنا در هرمزگان، محمدپورفخری  مدیرکل راه آهن هرمزگان از اتمام کار احداث ساختمان ستادی پلیس در اداره کل راه آهن هرمزگان خبر داد.

احداث ساختمان ستادی پلیس راه آهن با اعتباری بالغ بر 17 میلیارد ریال و به متراژ1200 متر مربع در سه طبقه  از محل سرمایه ای ساخته شده است.

پورفخری گفت با توجه به شرایط خاص و حساسیت راه آهن هرمزگان که در منطقه مرزی قرار دارد با پیگیری های این اداره کل و مساعدت ادارات ستادی این امر محقق شد.