به گزارش خبر گزاری برنا در هرمزگان، خلیل قاسمی با اعلام این خبر گفت: از ابتدای سال تاکنون 126 فقره مجوز تاسیس طرح های صنعتی توسط سازمان صادر شده است که پیش بینی می شود میزان اشتغالزایی در این واحدها بالغ بر چهار هزار و نهصد نفر می باشد.

وی میزان سرمایه گذاری در این واحدهای را بالغ بر یکصد و یازده هزار میلیارد ریال  دانست و اظهار داشت: تعداد طرح ها، نسبت به مدت مشابه سال قبل 6 درصد رشد داشته است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان، میزان جذب سرمایه گذاری را در این مدت 38 درصد رشد و اشتغالزایی را 63 درصد رشد، عنوان کرد.

قاسمی با مقایسه میزان سرمایه گذاری 31 استان اظهار داشت: استان هرمزگان در بخش سرمایه گذاری رتبه دوم کشوری را داراست.

رئیس اداره طرح و برنامه سازمان در ادامه به سهم اختصاص یافته به شهرستانها اشاره کرد و گفت: شهرستان بندرعباس از میزان مجوزهای صادره در هشت ماهه نخست سال 49 درصد و در اشتغال 46 درصد را به خصوص اختصاص داده است.

مجتبی برخورداری افزود: با زیرساختهای مناسب در این شهرستان بیشترین سرمایه گذاری در مرکز استان صورت گرفته است.

وی با اشاره به گروههای کالایی سرمایه گذاری استان افزود: در مجوزهای صادر شده، رتبه اول سرمایه گذاری استان به گروه کالایی کک و فرآورده های حاصل از نفت می باشد که این گروه با سهم 90 درصدی از میزان سرمایه گذاری و  سهم 32 درصدی از پیش بینی اشتغالزایی، گروه نخست سرمایه گذاری استان است.