به گزارش خبر گزاری برنا در هرمزگان ، مهندس مومنی از نزدیک روند آموزشهای کارگاهی و ظرفیت های آن را مشاهده و نسبت به افزایش آموزشهای فنی و حرفه ای در مناطق روستایی تاکید کرد .وی در گفتگو با رییس مرکز آموزش فنی و حرفه ای قشم خواستار شد تا با همکاری طرفین دوره های آموزشی متناسب با نیاز روستاییان تعریف و اجرا شود.

محسن ناصری رییس مرکز آموزش فنی و حرفه ای قشم ، ضمن ارائه گزارشی از روند اجرای تفاهم نامه بین اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان با منطقه آزاد که در آبان سال 1394 منعقد شده است، اظهار امیدواری کرد تا پایان سال 1395 بالغ بر 700 نفر در 16 رشته مهارتی در بخش های دولتی ثابت شهری ،روستایی ، صنایع و صنوف و جوار دانشگاه آموزش های لازم را فرا بگیرند. گفتنی است 16 رشته آموزشی این تفاهمنامه شامل برق خودرو ،اتومکانیک ، لوازم سردکننده ،لوله کشی ،برق صنعتی و ساختمان ،تابلو سازی ،خیاطی ،پرورش قارچ و رشته های مهارتهای پیشرفته در جوار دانشگاه می شود.