به گزارش خبر گزاری برنا در هرمزگان، در شش ماهه نخست سال 95 برای 1288 نفر کارت هوشمند صادر گردیده که پس از ثبت نام و تکمیل مدارک به جرگه فعالان در این بخش افزوده شده اند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 66 درصد  افزایش نشان میدهد .

مهندس علیرضا مجرد درجلسه ای که در ساختمان صنعت ومعدن استان برگزار گردید طی گزارشی اعلام نمود در شش ماهه نخست سال جاری با صدور مجوز برای 12 شرکت  در حوزه حمل و نقل داخلی کالا 696 میلیارد ریال بطور کلی 2243 اشتغال بطور مستقیم و غیر مستقیم ایجاد که نسبت به مدت مشابه درسال گذشته از رشد قابل ملاحظه ای برخوردار گردیده است وهمچنین با بهره برداری از 5مجتمع خدماتی – رفاهی بین راهی در سطح جاده های استان با سرمایه گذاری 75 میلیارد ریالی بطور مستقیم 300و غیر مستقیم 600 مورد اشتغال ایجاد میگرددکه نسبت به مدت مشابه از رشد 150 درصدی برخوردار می باشد

این مقام مسئول درادامه افزود : درمدت فوق الذکر با صدور مجوز برای 3 شرکت در حوزه حمل و نقل بین المللی کالا با سرمایه گذاری 6 میلیارد ریالی  60مورد اشتغال بطور مستقیم و 210 مورد اشتغال غیر مستقیم ایجاد که نسبت به مدت مشابه سال قبل شاهدکاهش 70درصدی بوده ایم

مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان از مزایا و فرصت های سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل سخن گفت. وی افزود ازجمله مزایای سرمایه گذاری دربخش حمل ونقل جاده ای میتوان به موارد زیر اشاره نمود 

 ارزانی و کوتاهی مسیر در ترانزیت کالا از طریق ایران،دسترسی ایران به آبهای آزاد و گستره های آبی در مرزهای جنوبی و شمالی

فراگیر بودن و دسترسی عمومی به امکانات حمل و نقل جاده ای،قرار گرفتن در مسیر کریدور شمال به جنوب،قرار گرفتن ایران در مرکزیت جغرافیایی کشورهای عضو سازمان اقتصادی اکواز

البته مهندس مجرد درپایان گزارش خود از موانع توسعه و سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل هم یاد نمود و فرسودگی ناوگان باری کشور،نرخ بالای تسهیلات نوسازی ناوگان،قیمت بالای خرید کامیون ،تحریم های سیاسی و اقتصادی علیه ایران ازموانع ومشکلات عدیده ای که دراین بخش وجود دارد یاد کرد  .