به گزارش خبر گزاری برنا در هرمزگان ، مهندس عظیمی در همایش ضرورت والزامات تاسیس و راه اندازی باشگاه کشاورزان جوان در بندرعباس افزود : باشگاه کشاورزان جوان علاوه بر افزایش مشارکت مردم در فعالیت های کشاورزی در حوزه هایی همچون ورزشی ، صنایع دستی ، هویت بخشیدن به جامعه روستایی  وفعالیت های اجتماعی می تواند موثر باشد.

وی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری ایجاد تشکل وباشگاه کشاورزان جوان را از مهمترین حلقه های مفقوده بخش کشاورزی برشمردند اظهار داشت : باشگاه کشاورزان جوان با بهره گیری از جوانان با تقوا ،مومن ، شجاع ، مردم دوست ودارای توکل در راستای توسعه روستا و ایجاد اشتغال پایدار گام های مثبتی برخواهند داشت.

در ادامه معاون سیاسی امنیتی واجتماعی استانداری هرمزگان گفت :باشگاه کشاورزان جوان باید با برنامه ریزی مناسب توسعه روستاها و رونق اقتصادی مردم روستا را در اولویت خود قرار دهد.

اکرمی خاطر نشان کرد : هرمزگان با داشتن 55هزار هکتار اراضی برای پرورش میگو بیش از 55هزار نفر فارغ التحصیل کشاورزی بیکار دارد.

وی با تاکید بر ظرفیت های شیلاتی ، باغی، زراعی و دام وطیور استان تصریح کرد : باید  کارکرد روستا ها را از مصرفی بسوی تولیدی سوق داد.

اکرمی اذعان نمود : در طول 37سال عمر انقلاب توجه ویژه ای به زیرساخت های روستاها ازجمله ایجاد آب ، برق ، مخابرات ، آسفالت ، بهداشت ، آموزش شده است واین درحالی است که از ارتقاء برخی شاخصهای اقتصادی در روستاها غافل مانده ایم.

در ادامه این همایش رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت :افزایش بهره وری عوامل ومنابع تولید، افزایش درآمد بهره برداران کشاورزی ، سازماندهی بهره برداران واراضی خرد از مهمترین اهداف راه اندازی باشگاه کشاورزان جوان در استان است.

وی با بیان اینکه متوسط سن کشاورزان 57سال است اظهار داشت : 83درصد کشاورزان استان بیسواد یا کم سواد هستند .

حیدری پوری اذعان نمود : امروز با راه اندازی باشگاه کشاورزان جوان باید نقش جامعه روستایی در فعالیت های کشاورزی بیشتر شود.