به گزارش خبر گزاری برنا در هرمزگان ، اصغر بهرامی سعادت آبادی افزود : در این نشست مصوب شد که مدیران شرکت های آب و برق ، ضمن هماهنگی با ادارات آموزش و پرورش و مدیران مدارس شهرستان بندرعباس ، قبوض مدارس را بصورت دوره ای صادر کنند . 

همچنین در این نشست بهمن زاده معاون اداری مالی نوسازی مدارس استان هرمزگان نیز ضمن اعلام گزارشی از وضعیت سالن های ورزشی و پروژه های نیمه تمام مدارس افزود : تعداد 11 پروژه سالن ورزشی در سطح شهرستان بندرعباس با پیشرفت فیزیکی 20 تا 90 درصد  در دست احداث است .