به گزارش خبر گزاری برنا در هرمزگان، "مهندس سلیمی" در نشستی که اعضای هیات مدیره کانون زنان بازرگان هرمزگان با وی داشتند، افزود: یکی از فعالیت هایی که زنان می توانند با استفاده از سرمایه اندک مشغول بکار شوند، مشاغل خانگی است که علاوه بر ایجاد شغل می توانند به تولید و اقتصاد کشور کمک کنند.

وی بیان داشت: بمنظور ایجاد اشتغال زنان در روستاها، راه اندازی خانه های صنایع دستی در قالب تعاونی با هدف بسترسازی برای افزایش تولیدات صنایع دستی قابل عرضه به بازار و ایجاد اشتغال پایدار در دستور کار این اداره کل و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قرار گرفته و تاکنون در چندین روستا خانه های صنایع دستی راه اندازی شده است.

مهندس سلیمی بر استفاده از این فرصت برای ایجاد اشتغال زنان تاکید و اضافه کرد: سال گذشته 132 میلیارد تومان اعتبار به طرح های مشاغل خانگی و کسب وکار خرد در استان اختصاص یافت که زمینه اشتغال 8 هزار و 300 نفر فراهم شد و امسال تاکنون نیز 40 میلیارد اختصاص یافته که 30 میلیارد آن جذب شده است.

وی با بیان اینکه بخش تعاون بهترین ظرفیت برای توسعه مشاغل خانگی است، اظهارداشت: در کنار بخش خصوصی و تعاون، دستگاههای اجرایی نیز همکاری لازم را برای این امر خواهند داشت.

مهندس سلیمی در پایان گفت: این اداره کل آمادگی لازم جهت همکاری با کانون زنان استان را  در زمینه های را دارد.

در این نشست اعضای کانون زنان بازرگان، سازماندهی و توانمندسازی زنان به عرصه فعالیتهای تجاری، ایجاد فضای مناسب کسب و کار و توسعه و ارتقای کارآفرینی زنان، حمایت و تشویق بانوان در امور تجاری و هم سو کردن آن در راستای توسعه اقتصادی کشور را از جمله اهداف این کانون بیان داشتند.

حضور در نمایشگاههای مختلف ملی و بین المللی، برگزاری  همایش و دوره های آموزشی، ایجاد ارتباط با تشکلها، نهادها و سازمانهای دولتی و خصوصی از اقدامات مهمی است که توسط این کانون صورت گرفته است.

کانون زنان بازرگان استان هرمزگان از سال 92 فعالیت خود را آغاز کرده و در حال حاضر با 60 نفر عضو در بخشهای مختلف اقتصادی از جمله، صنعت و معدن، کشاورزی، بیمه، بازرگانی، صنایع دستی و ... فعالیت دارد.