به گزارش خبر گزاری برنا در هرمزگان ، مهندس شریعتمدار در سی وهفتمین همایش سالیانه نباتات کشور در بندرعباس افزود:ساختار علمی ، ذهنی و تشکیلاتی از مهمترین ساختارهایی است که باید ایجاد شود.

وی با اشاره به اینکه کشاورزان به عنوان ذینفع و دستگاههای اجرایی به عنوان سیاستگزار،  نقش مهمی در اجرای سیاست های سازمان حفظ نباتات کشور دارند اظهار داشت : حذف سموم پرخطر ، آموزش بهره برداران  و مبارزه بیولوژیک با آفات وبیماری ها باید بطور جدی پیگیری شود .

در ادامه رئیس سازمان  حفظ نباتات کشور گفت : در سال گذشته در کشور مبارزه با آفات وبیماری ها در بیش از 23میلیون هکتار در بخش باغبانی ، 16میلیون هکتار در حوزه زراعی ، 2میلیون هکتار مدیریت آفات و 1میلیون و 700هکتار در بخش شبکه مراقبت انجام شد.

باغستانی افزود : همچنین مبارزه با سن گندم در 2میلیون هکتار از اراضی گندم  انجام شد.

وی با بیان اینکه مبارزه با علف های هرز ، بهره گیری از پهباد در پایش آفات از دیگر اقدامات سازمان حفظ نباتات کشور در سال گذشته بوده است اظهار داشت :تولید 300تن صابون حشره کش ، گسترش مبارزه غیر شیمیایی و ثبت 450برند سموم از مهمترین برنامه های سازمان حفظ نباتات کشور در سالجاری می باشد.

باغستانی ساماندهی 4هزار واحد فروشگاه غیر مجاز در کشور را از موفقیت های سازمان حفظ نباتات کشور برشمرد واذعان کرد : 450واحد فروشگاه غیر مجاز در کشور وجود دارد که امیدواریم تا پایان سال این واحد ها ساماندهی شوند.

در ادامه این همایش معاون هماهنگی وامور اقتصادی وتوسعه منابع انسانی استانداری هرمزگان گفت : بیش از 50درصد جمعیت هرمزگان در روستاها زندگی می کنند که نیازمند توجه ویژه دولت به مشکلات آنها بخصوص در حوزه کشاورزی می باشد.

رئوفی افزود : هرمزگان در تولید محصولاتی همچون لیموترش ، انبه ، پیاز و بادمجان در کشور رتبه اول را دارد.

وی با اشاره به اینکه هرمزگان در تولید محصولات خارج از فصل در کشور پیشرو است اظهار داشت : نقش سازمان حفظ نباتات کشور در کنترل آفات وبیماری ها  بسیار حائز اهمیت است و اظهار داشت:  طی سال های اخیر بیماری جاروک جادوگر بیش از 12هزار هکتار از باغات لیمو ترش استان را ازبین برده که لازم است  با پژوهش های علمی  راهکارهای مناسب برای کنترل بیماری ارائه شود.

وی خاطر نشان کرد : فرسود بودن 50درصد نخلستان های استان ازدیگر مشکلات بخش کشاورزی هرمزگان است

رئوفی عنوان کرد : باید با برنامه ریزی مناسب در سطح استان و کشور مشکلات بخش کشاورزی استان را بصورت ویژه پیگیری کرد.