به گزارش خبر گزاری برنا در هرمزگان ،  دکترمحمد علی باغستانی در گفتگوی تلویزیونی  مرکز خلیج فارس افزود: مگس میوه  مدیترانه ای ، مگس زیتون ، جاروک جادوگر  از مهمترین آفات وبیماری هایی هستند که بخش کشاورزی کشور با آن درگیر است .

وی با اشاره به اینکه 17میلیون از سطح زراعی وباغی کشور برای مبازره با آفات وبیماری ها وجود دارد اظهار داشت :در سال های اخیر شاهد مبتلا شدن 12هزار هکتار از  باغ های لیموترش توسط بیماری جاروک جادوگر بوده ایم .

باغستانی تصریح کرد :برای بیماری جاروک جادوگر تاکنون هیچگونه  درمان قطعی یافت نشده وکشاورزان باید کانون آلودگی را از بین ببرند واز درختان مقاوم از جمله لیموی پرشین لایم استفاده کنند.

وی خاطر نشان کرد : توسعه شرکت های ضد عفونی در راستای قرنطینه گیاهی ، مبارزه شیمیایی با آفات وبیماری ها و مبارزه بیولوژیک از مهمترین برنامه های سازمان حفظ نباتات کشور برای کنترل بیماری ها وآفات می باشد.