به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان،مدیر کل شیلات استان در این نشست با بیان اینکه شیلات به ویژه صیادی نقش مهمی در اشتغال و معشیت مردم هرمزگان دارد گفت: صید و صیادی پایدار از اهداف عالی شیلات هرمزگان است که لازمه تحقق این مهم انجام کارهای تحقیقاتی و بررسی های علمی وضیعت میگو استان است.

سید پرویز محبی در ادامه انجام پروژه  های تحقیقاتی ارزیابی ذخایر میگو،شناسایی عوامل تاثیر گذار در جمعیت میگوی دریایی ، برنامه ریزی برای حضورمنظم وبموقع نیروهای حفاظت منابع،استفاده ازمشارکت صیادان میگوگیر، جلوگیری ازصید غیرمجاز و همچنین برخورد با صیادان متخلف  را از اهم برنامه های مدیریتی  در رابطه با مدیریت صید میگو خواند و گفت: بدون شک شناخت مطلوب صیدگاه و ذخایر ارزشمند میگو  و علمی وضعیت میگوی استان همانند گذشته نقش موثری در مدیریت صید و  حفظ ذخایر ارشمند این آبزی دارد.

 

همچنین در این نشست مقرر گردید در قالب طرحی مشترک بین اداره کل شیلات هرمزگان و پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان با مشارکت جامعه صیادی ارزیابی دقیق ذخایر میگو صورت پذیرد و نیز عوامل تاثیر گذار در این مهم شناسایی و دسته بندی های لازم برای مدیریت صید بهتر صورت پذیرد.