به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان ، این کارگاه آموزشی از تاریخ 14 دی به مدت سه روز برای 900 نفر از عوامل اجرایی پسماند در بخش های عملیات جمع آوری دستی و ماشینی، حمل و نقل و جابجایی پسماند، بازیافت، پردازش پسماندهای عادی، پزشکی، بیمارستانی و ویژه  در مسجد کمپ سحر کیش برگزار شده است.

مهندس شاهرخ زمردی و راحیل امامی از مسئولان بهداشت حرفه ای استان هرمزگان در این کارگاه در خصوص ایمنی و بهداشت برای جلوگیری از مخاطرات تهدید کننده سلامت و ایمنی در حین کار مطالبی را به شرکت کنندگان ارائه می کنند.

شایان ذکر است، این دوره آموزشی از سوی معاونت امور شهری شرکت عمران، آب و خدمات سازمان منطقه آزاد کیش با هدف ارتقاء آگاهی کارگران خدمات شهری و پسماند برگزار شده است.