به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان ، سردار" محمدعلی آخوندی" در جمع فرماندهان و مسئولان انتظامی استان گفت:می بایست در مراکز آموزشی و فرآیند خدمتی کارکنان نیروهای مسلح به سه اصل وجدان کاری،انضباط و آموزش توجه ویژه ای شود.

وی با بیان اینکه زیربنای بسیاری از چالش های سازمان آموزش است، افزود: همه مشکلات اعم از ساختاری و تجهیزاتی از طریق آموزش مرتفع می شود.

سردار آخوندی با اشاره به اینکه 30 درصد آموزش باید تئوری و 70 درصد عملی باشد و به این شکل مهارت افراد ارتقاء می یابد، اظهار داشت: تغییر رویکرد از تهدید محوری به جامعه محوری بدون آموزش کارکنان میسر نمی شود.

جانشین آموزش و پژوهش ستاد کل نیروهای مسلح با اذعان به اینکه باید از تجربیات نوآوری های پلیس های سایر کشورها استفاده کنیم، گفت: ناجا می بایست در مسیر علمی حرکت کند و از طرح ها، پژوهش ها و مطالعه های موردی استفاده نماید.

وی با بیان اینکه فرمانده ای موفق است که بتواند بر قلب ها حکومت کند، تصریح کرد: در انتصاب و انتخاب فرماندهان باید به قابلیت های تربیتی خصوصا بضاعت فکری و روحیه جهادی ،کارجمعی ،شخصیت،وجهه و اعتبار آنان توجه شود.

سردار آخوندی با بیان اینکه اگر کسی بدون علم کار کند تاثیرات منفی عملش بیش از تاثیرات مثبت آن است، افزود: در اصل دوم و سوم قانون اساسی بر تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی تاکید شده و زیربنای حل بسیاری از مسائل و چالش ها آموزش است.

این مقام مسئول با بیان اینکه فرایند آموزشی باید به روز رسانی و تجربیات جدید باید به کل کارکنان منتقل شود، اظهار داشت: ارتقاء آمادگی جسمانی ،خودامدادی،ارتقاء تیراندازی و ... مباحثی است که باید مدنظر قرار گیرد.

جانشین آموزش و پژوهش ستاد کل نیروهای مسلح ایجاد قرارگاه جهادی که توسط ناجا راه اندازی شده را یک اقدام خوب و ستودنی قلمداد کرد و افزود: از طریق آموزش می توانیم مدیریت زمان داشته باشیم و بهره وری کارکنان را افزایش دهیم.