به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان ، دکتر جاودان؛ معاون بهداشتی دانشگاه با اشاره به بازدید اخیر دکتر سیاری؛ معاون بهداشتی وزارت بهداشت و دکتر داودی؛ ریاست دانشگاه از برخی مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت استان، بر پیگیری مشکلات و انجام اقدامات لازم تأکید کرد.

دکتر جاودان به مرگ و میر بیماری های غیر واگیر که 76% در سنین 70-30 سال می باشد و بایستی در این زمینه برنامه ریزی و اقدامات لازم صورت گیرد، اشاره کرد و افزود: انتظار می رود با توجه به هدف تعیین شده در سند ملی بیماری های غیر واگیر تا سال 1404 ، کاهش 25 % مرگ و میر زودرس ناشی از بیماری های غیر واگیر داشته باشیم و لازم است در این راستا همگی تلاش کنند و برنامه ریزی های لازم را انجام دهند.

 

وی در ادامه تأکید نمود: انتظار می رود بعد از این دوره، طبق زمانبندی صورت گرفته، آموزش ها به صورت آبشاری در کلیه سطوح صورت گیرد و با مراجعه مردم به مراکز و پایگاههای خدمات سلامت جامعه، روند پیشگیری شروع شود و مراقبت ها به صورت فعال انجام گیرد.