به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان ، یک دوره آموزشی "آشنایی با تغذیه تکمیلی و میان وعده در کودکان و پیشگیری از سوانح و حوادث" ویژه مادران دارای کودک زیر 5 سال شهر کوهستک در مهد کودک این شهر برگزار شد.

فروغ مهرانی؛ کارشناسان تغذیه و کودکان شبکه بهداشت و درمان سیریک در خصوص تغذیه تکمیلی، مقوی و مغذی کردن غذای کودک، میان وعده های سالم و اثر آن در رشد و درک کودکان توضیحاتی به والدین ارائه کرد.

 

وی در ادامه در خصوص راه های پیشگیری از سوانح و حوادث در کودکان و ایمن سازی محیط زندگی کودکان توضیحاتی بیان کرد و در پایان ضمن پاسخ به سؤالات مادران در خصوص تغذیه کودکان و علایم کاهش رشد و سوء تغذیه، مطالب آموزشی در این خصوص بین والدین توزیع شد.