به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان ، دکتر غلام رحیمی؛ سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان سیریک هدف از برگزاری این مسابقات در بین کودکان مهدکودک ها را آشنایی بیشتر کودکان نسبت به غذاهای سالم، میوه جات و سبزیجات خواند.

فروغ مهرانی؛ کارشناس کودکان شبکه بهداشت سیریک نیز افزود: علاوه بر مسابقه نقاشی در بین کودکان مهد کودک های شهر کوهستک و اهدای جوایز، برنامه های دیگر از قبیل سرودخوانی، شعرخوانی و داستان سرایی توسط کودکان انجام شد.