به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان ، معاون پرورشی آموزش و پرورش ناحیه یک بندرعباس هدف از برگزاری این مراسم را توجیه طرح سفیران سلامت ویژه کلیه مقاطع تحصیلی که مجری آن مدیر آموزشگاه و مراقبین سلامت ،  به منظور ارتقاء سطح سلامتی دانش آموزان با اولویت آموزش همسالان و آموزش مدرسین و ارتقاء سطح سلامت عنوان کرد .